Post

Mouri

Ghana

In de plaats Mouri, gelegen tussen Apam en Elmina aan de Goudkust, werd in 1612 fort Nassau gebouwd. Het fort is genoemd naar prins Maurits van Nassau. De oprichter van het fort was Jacob Adriaensz. Clantius, die in opdracht van de admiraliteit van Amsterdam naar de Goudkust was getrokken om daar de Nederlandse handelsbelangen veilig te stellen. Tot 1624, dus een paar jaar na de oprichting van de WIC in 1621, behoorde dit fort toe aan de Nederlandse staat. Daarna ging het over in handen van de WIC. In dezelfde periode werd het fort verbouwd. Volgens Barbot, die het fort beschreef, had de gouverneur er een tuin, die als mooiste van de hele Goudkust werd beschouwd.Aanvankelijk stonden de Nederlanders in Mouri op goede voet met de plaatselijke vorst van Sabou. Toen de Nederlanders zich echter zo sterk hadden gemaakt dat zij ter plaatse de wet konden uitmaken, ving de vorst aan met verzet tegen hen.

Afbeeldingen