Post

Sekondi

Ghana

Na een aantal jaar van Nederlandse aanwezigheid, bouwden de Nederlanders in het plaatsje Sacunde hun fort Oranje. De WIC vestigde zich rond 1670 in het 'goudgebied'. In 1694 vielen de plaatselijke Ahanti het fort aan. Zij namen het fort in en vernietigden het zodanig dat het door de Nederlanders opnieuw opgebouwd moest worden. Met de economische situatie van de WIC was het in Sacunde niet verbijsterend goed gesteld. Rapporten tonen aan dat tussen 1705 en 1716 weinig goud werd geëxporteerd en dat slechts 151 slaven werden verhandeld. In 1872 ging het fort over naar de Engelsen.

Afbeeldingen