Post

Cuijlen de

Zuid-Afrika

In 1676 was de buitenpost De Kuylen een bekende uitspanning voor expedities naar het binnenland. In januari van het jaar 1680 besloot Simon van der Stel er een eenvoudig huis te bouwen, als verblijf en rustplek voor mensen die reisden van de Kaap naar Hottentots-Holland. Pieter van Dam, die rond 1701 de geschiedenis van de VOC beschreef, meldt dat er in het jaar 1693 negen compagniesdienaren en twee slavenjongens werkzaam zijn.

Afbeeldingen