beschrijving beschrijving

Wijze van verbranden van edelen te Pegu

Afbeelding

Wijze van verbranden van edelen te Pegu

Anoniem / Anonymous

Een gezicht op een soort kar met daarop gezeten de vorst van Pegu en daaromheen deels gewapende mensen; Rechts voor zijn enige mensen geboeid; Op de achtergrond is een groot vuur te zien waar mensen worden verbrand.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang': Hoe den Coninck van pegu sijn Eedelen ende Oversten doet verbranden.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)