Post

Solor

Indonesia

Fort Henricus op het eiland Solor werd in de tweede helft van de 16de eeuw gebouwd door de Portugezen. In 1613 veroverde de VOC het fort. De vestiging Solor was bedoeld ter controle, of verkrijging van het monopolie, op de handel van sandelhout die werd aangevoerd vanuit het Portugese Oost-Timor. In 1616 wordt Solor alweer verlaten. Maar in september 1618 wordt de plaats weer bezet en het eigenlijke fort Frederik Hendrik, ook wel Hendricus of Henricus genoemd, opgebouwd. In 1628 wordt het fort weer verlaten om in 1646 weer opnieuw bezet te worden. Dat gebeurde naar aanleiding van de vrede van Den Haag met Portugal, toen de VOC haar aanspraken overal diende vast te leggen. Vanaf 1655 wordt de bezetting teruggebracht naar twee bosschietters, ofwel kanonniers, om uiteindelijk in 1760 geheel verlaten te worden.

Afbeeldingen