Post

Keelung

Taiwan

Kort nadat de VOC zich aan de westkust van Formosa had gevestigd, stichtten de Spanjaarden in 1626 een rivaliserende kolonie op Noord-Taiwan. Op het eiland Keelung (nu bekend als Heping) bouwden ze fort San Salvador. Toen de Spaanse gouverneur van de Filippijnen in 1636 besloot een groot deel van de Spaanse soldaten uit Taiwan terug te trekken, zag de VOC zijn kans schoon de Spanjaarden te verdrijven. Iin 1642 werden de Spaanse forten in Noord-Taiwan door de VOC veroverd.

De VOC verliet in 1662 Keelung na de invasie van de Chinese krijgsheer Koxinga in het zuidwesten van Taiwan. In 1664 werd het echter heroverd ten tijde van het bondgenootschap tussen de VOC en de Qing, en werd op de locatie van het vroegere Nederlandse fort een nieuw fort gebouwd. Toen echter bleek dat de handel met China niet meer op gang kwam werd de vestiging in 1668 voorgoed verlaten.

Afbeeldingen