Post

Arandere

Sri Lanka

Om haar positie in de binnenlanden achter Colombo te versterken, bouwde de compagnie in de tweede helft van de 17de eeuw een reeks forten landinwaarts langs de Kelani-rivier. Arandare was er één van. Het fort diende alleen om de koning van Kandy af te schrikken. Toch nam deze in 1695 het fort in en maakte het met de grond gelijk. Een literaire bron waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt is vooralsnog niet bekend. De in dit programma aanwezige afbeeldingen van deze plaats fungeren momenteel als bron.

Afbeeldingen