Post

Tengapatnam, Malabaar

India

Tengapatnam was het zuidelijkste kantoor van de VOC aan de kust van Malabar. De plaats was gelegen in de regio van Travancore, zuidelijk van het tegenwoordige Trivandrum. De VOC vestigde zich hier om te voorkomen dat andere Europese compagnieën Malabar van de zuidkant binnenkwamen. Met de raja waren contracten gesloten met de afspraak dat de plaatselijke peper alleen aan de VOC geleverd zou worden. Dit gebeurde natuurlijk niet altijd. Daarom fungeerde Tengapatnam tevens als uitkijkpost om de smokkelaars in de gaten te houden.

Afbeeldingen