Post

Kisar

Indonesia

De VOC bouwde in 1668 een fortje met de naam 'Delft' of 'Delftshaven' op het eilandje Kisser, 8 mijl ten oosten gelegen van Timor. Dr. F.W. Stapel, die Pieter Van Dam's beschrijving van de VOC heeft bewerkt en in 1927 uitgaf, noemt de 'Mestiezen van Kissar'. Dit was een bevolkingsgroep op het eiland die afstamde van de VOC-dienaren van het fort die trouwden met vrouwen van Kissar.

Afbeeldingen