Post

Vishakapatnam

India

Vishakapatnam was een klein dorp nabij Bimilipatnam waar de VOC een loge had. Begin 17de eeuw werd in Vizagapatnam deze post gesticht waar de compagnie goederen kon inkopen zoals grof katoen, rijst en arak. Daarnaast werden er schepen op de scheepswerf van Vishakapatnam vertimmerd. Rond 1619 was er een tijdelijke sluiting van de VOC-loge te Masulipatnam. Korte tijd weken de VOC-dienaren daarom uit naar de loge van Vishakapatnam.

Afbeeldingen