Post

St. Thomas

India

San Thome ligt aan de kust van Coromandel. In deze plaats hadden de Portugezen zich lange tijd gevestigd. Vanuit San Thome en Nagapatnam konden zij de hele kust van Coromandel controleren. Daarna viel San Thome onder de koning van Golconda en later, in 1669, namen de Nederlanders de plaats in. Toch bleef de plaats zelf nog lange tijd onder de invloed van de Portugezen. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen