Post

Chankanai

Sri Lanka

De VOC ervoer de aanwezigheid van door de Portugezen tot het katholicisme bekeerde Ceylonezen als een serieuze bedreiging. Via een actieve protestantse zending hoopte de compagnie deze dreiging weg te nemen en haar nieuwe onderdanen aan zich te binden. Vast onderdeel van deze politiek was ook het geven van godsdienstonderwijs. Het 'kerck-huys' bood daar ruimte voor. De resultaten die hier geboekt werden stemden de predikanten van de compagnie zeer tevreden. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen