Post

Chavakachcheri

Sri Lanka

De kerk van Chavakachcherie fungeerde als lokaal centrum van de protestantse godsdienst. In het 'kerk-huys' werd onderwijs gegeven aan de plaatselijke bevolking. In Chavakachcherie gingen maar liefst 1000 kinderen naar school, terwijl er slechts 3 onderwijzers waren. Deze onderbezetting werd opgevangen door oudere leerlingen de jongere te laten begeleiden. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen