Fort

Rijswijk, fort (II)

De post Rijswijk II werd in 1668 gebouwd ten westen van de aansluiting van het Molenvliet op de Nieuwe Vaart. De nieuwe versterking verving de bestaande post Rijswijk I aan de Kali Krokot.

Rijswijk II werd tijdens de Chinese opstand in 1740 door de bezetting ontruimd en vernield.

Gouverneur-generaal Adriaen Valckenier (1737-1741) gaf in 1741 bevel om de post opnieuw te bezetten. Die werd daarna herbouwd als een vierkante stenen redoute met acht kanonnen aan de weg langs de westkant van het Molenvliet. Hierdoor was het mogelijk om de wegen langs het Molenvliet en de Nieuwe Vaart naar fort Noordwijk te beschieten.

Omstreeks 1770 werd Rijswijk uitgebreid met een ommuurd terrein met twee halfbastions, een wachthuis, een woning voor de postwachter, houten barakken en een exercitieterrein.

Gouverneur-generaal Herman Willem Daendels (1808-1811) liet de post in 1809 afbreken voor de aanleg van het kampement Weltevreden, dat op zijn beurt in de tweede helft van de 20ste eeuw is afgebroken.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Heydt, Johann Wolfgang, Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien (1744)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)