Post

Chundikkulam

Sri Lanka

Toen de Portugezen in 1658 van Ceylon verdreven waren, lieten zij de VOC een groot aantal kerkgebouwen na. De kerk van Chundikkulam is zo'n typisch Portugees bouwwerk. De compagnie liet ze niet ongebruikt. Er werden onderwijzers in dienst genomen en in de kerkjes, waar enige tijd daarvoor nog het katholicisme gepredikt werd, verkondigden deze godsdienstonderwijzers nu het protestantisme aan de plaatselijke bevolking. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen