Post

Eluthumadduval

Sri Lanka

De Portugezen hadden met name op Noord-Ceylon veel Ceylonezen tot het katholicisme bekeerd. Om haar nieuwe onderdanen aan zich te binden zag de VOC zich na 1658 als voornaamste Europese macht genoodzaakt hier het protestantisme tegenover te stellen. Om dit doel te bereiken werden scholen in het leven geroepen waar godsdienstonderwijs gegeven werd. De school in Eluthumadduval telde zo'n 650 leerlingen. Ook bezat de compagnie hier stallen voor olifanten, die als strijdolifant werden verkocht aan Indiase vorsten. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen