Post

Kachchai

Sri Lanka

Nederlandse aanwezigheid in Kachchai uitte zich in de kerk en het 'kerckhuys', dat dienst deed als school. De Nederlandse predikant Baldaeus had de leiding over de kerkgemeenten op Noordelijk Ceylon van 1656 tot 1665. Hij liet een boek na met een uitgebreide beschrijving van Ceylon. Predikanten waren, net als andere VOC-dienaren, verplicht vijf jaar te dienen, de reis niet meegerekend. Wanneer zij getrouwd waren gold tien jaar dienstverband.

Afbeeldingen