Post

Kattaiveli

Sri Lanka

Ook in de Noord-Ceylonese plaats Kattaiveli was een Portugese kerk. De Nederlanders voerden er het protestantisme in. Ten tijde van de Portugese aanwezigheid werd er bij de kerk een kruisbeeld geëerd. Met de komst van de VOC viel het kruisbeeld in Kattaiveli ten offer aan de calvinistische afkeer van katholieke symbolen. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen