Post

Kopay

Sri Lanka

Zoals overal op Noord-Ceylon, werden er bij kerken scholen geopend, waar protestants godsdienstonderwijs aan de plaatselijke jeugd gegeven werd. In Kopay werd een systeem gebruikt, waarbij de oudere leerlingen aan de jongere les gaven. Het geven van godsdienstonderwijs werd door de VOC beschouwd als een vorm van regeren. Op deze wijze hoopte de compagnie haar onderdanen aan zich te binden. Juist op Ceylon waar de VOC territoriaal gezag uitoefende, deed de VOC meer dan alleen maar handel voeren. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen