Post

Manipay

Sri Lanka

Baldaeus, de Nederlandse predikant die de leiding had over de kerkgemeenten van 1656 tot 1665 in Noord-Ceylon reisde veel in zijn ambtsgebied rond. Over dit dorpje, Manipay, schreef hij dat de inwoners kwaadaardig waren en weinig belangstelling toonden voor het christelijke geloof. In de regel werden predikanten door de VOC aangesteld om de goede zeden op de handelsschepen en in de factorijen te bewaren. In de eerste plaats waren zij er voor eigen personeel. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen