Post

Mukamalai

Sri Lanka

In Mukamelai hadden de Portugezen vanaf de 16de eeuw het katholieke geloof ingevoerd. Toen de compagnie hier het bestuur overnam, voerde zij in plaats van het katholieke het protestantse geloof in. Voor het kerkgebouw was lange tijd nog het voetstuk van een kruisbeeld te zien. De predikanten van de VOC, wars als zij als rechtgeaarde calvinisten waren van rooms-katholieke symboliek, gaven opdracht het kruis weg te halen. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen