Post

Navatkuli

Sri Lanka

De Portugezen hadden in Navatcouli een kerk gebouwd, die later door de compagnie werd gebruikt om het protestantse geloof onder de lokale bevolking te verspreiden. In het 'kerk-huys' werd godsdienstonderwijs gegeven. Onderwijs en de protestantse godsdienst werden door de VOC gebruikt om de plaatselijke bevolking aan zich te binden. Daarnaast beschikte de compagnie over een militair overwicht, dat ervoor zorgde dat haar gezag eerbiedigd werd. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen