Post

Putur

Sri Lanka

In Putur stond een van de kerken van de VOC. De VOC beloofde alleen bescherming aan hen die zich bekeerden tot het protestantisme. Vandaar dat het voor de Ceylonezen aantrekkelijk was de compagniescholen en kerken te bezoeken. Vaak waren zij slechts in naam Christen. Wie het Onze Vader, de Tien Geboden en de Geloofsartikelen kon opzeggen, werd als bekeerd beschouwd. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen