Post

Tampakamam

Sri Lanka

In Tampakamam, eens bekend als Tambamme, stond een van de kerken van de VOC. De compagnie had een groot aantal predikanten in dienst die in vaak nogal primitieve kerkgebouwen het protestantisme predikte. De VOC deelde aan de predikanten een zogenaamd discipelgeld uit voor allen die zij tot het christendom bekeerden. Hierbij werd nauwelijks gelet op oprecht geloof. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen