Post

Tellippalai

Sri Lanka

De predikant Baldaeus had de leiding over de kerkgemeenten in Noord-Ceylon. Hij heeft zijn ambtsgebied uitgebreid beschreven. In Tellippalai, voorheen Telipole genaamd, zou volgens hem grote belangstelling zijn voor de christelijke godsdienst. In 1658 hield Baldaeus in deze kerk zijn eerste preek op Ceylon. Aan de kerk was ook nog een theater verbonden. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen