Post

Udupiddi

Sri Lanka

De Portugezen hadden in Udupiddi, dat ooit Ureputti heette, de katholieke godsdienst ingevoerd, zoals elders op Ceylon. De compagnie stelde zich op haar beurt ten doel, de katholieke bevolking tot het protestantisme te bekeren. Desondanks bleef de katholieke Portugese invloed sterk voelbaar. Uit vrees hiervoor werd in de jaren 1690 besloten de vorming van een plaatselijke protestantse elite actief aan te vatten. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen