Post

Analaitivu

Sri Lanka

Het eiland Analaitivu dat eind 17de eeuw ongeveer 1000 inwoners had, werd door de compagnie Rotterdam genoemd. Er was een kerk en een school voor de plaatselijke bevolking, die leefde van oestervisserij. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen