Post

Bungku

Indonesia

In de oostelijke archipel waren ijzerwaren van Tambocco, zoals bijvoorbeeld zwaarden en bijlen, zeer in trek. De VOC kocht deze in om elders te ruilen tegen andere produkten. Vooralsnog is bij de samenstellers van deze databank geen literaire bron bekend waarin deze plaats als VOC-post wordt aangemerkt.

Afbeeldingen