Post

Syriam

Myanmar (Birma)

In het koninkrijk van Pegu had de VOC enkele comptoiren, waaronder die van Siriangh. Hier werd in 1635 een kantoor gesticht. Deze plaats was, samen met Martavaan, makkelijk te bevaren, in tegenstelling tot de andere twee comptoiren, Ava en Pegu, die landinwaarts lagen. In 1679 besloot de compagnie de kantoren in Siriangh en Ava op te heffen door 'hare onbehoorlyke maniere van doen en de slegte negotie'.

Afbeeldingen