Post

Ava

Myanmar (Birma)

In Ava, ofwel Awa, gelegen in het noorden van Birma bij de stad Mandalay, had de VOC rond 1635 een kantoor gesticht. De compagnie handelde er in indigo, salpeter, kwikzilver en vermiljoen. In 1679 besloot de compagnie de kantoren in Siriangh en Ava op te heffen door 'hare onbehoorlyke maniere van doen en de slegte negotie'.

Afbeeldingen