beschrijving beschrijving

Panorama van St. Helenabaai, deel midden

Afbeelding

Panorama van St. Helenabaai, deel midden

Gordon, R.J.

Panorama van St. Helenabaai.

Links de aanduiding: Berg Rivier en Piquet Berg, links in het midden Piquet Berg hoogste top, links van het midden Piquet Berg, rechts van het midden Piquet Berg Eijnde, rechts in het midden Winter hoeks of Roode Sand Bergen..

Naast de aanduiding Berg Rivier, zijn tussen de twee rivieren in een aantal tenten weergegeven, als ook voor de onderste rivier.

Rechts naast de aanduiding Berg Rivier staat een pijl in de richting van de rivier.

Op de achtergrond staan bergen afgebeeld.

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)