beschrijving beschrijving

Verschillende aanzichten van het eiland Sint Helena

Afbeelding

Verschillende aanzichten van het eiland Sint Helena

Linschoten, Jan Huygen van / Doetechum, Joannes / Baptista à / van / Claesz, Cornelis

Verschillende aanzichten van het eiland Sint Helena.

Vera effigies et delineatio Insual Sanctae Helenae, qua Ortum Occasum, et Septentrionem spectat, sitae in altitudine 16. graduum ad austrum Linea aequinoctialis / Waerachtighe affbeeldinghe en gedaente vant Eylant Sancta Helena, vande Oost, Noort, en West zyde geleeghen op die hoochte van 16. greaden, aende Zuyt-zyde vande Linea equinoctiael.

Amplissimo Clarissimoque viro D.D. Francisco Petro Maelsonio Enchusano Ordinum Hollandiae et West Frisiae apud Principem Mauritum Consilliario Ordinario etc: Iohannes Hugo A Linschoten LMDD.

Onder de aanzichten staat steeds aangegeven vanuit welke richting er naar het eiland gekeken wordt.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Linschoten, Jan Huygen van, Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan H. van van Linschoten: naer Oost ofte Portugaels Indien (1596)