beschrijving beschrijving

Kaart van de baai van Goa en de blokkade van Goa, 1657-1658

Afbeelding

Kaart van de baai van Goa en de blokkade van Goa, 1657-1658

Vingboons, Johannes / Roothaes, Adriaen

Kaart van de baai van Goa en de blokkade van Goa, 1657-1658.

Aldus vertoont Hem de Baij van Goa, als ghij recht de Werff van / Marmogon N.O.S: Pr. de Cabo ende Aguades, oost van u hebt, omtrent / Een 1/2 Mijl, alsoo ghij soo na moet verseijlen.

't Eijlandt daer de stadt Goa op Leijdt.

Legenda: Verclaringhe van de Baij van Goa. / A. is de wegh daer de Scheepen en vargadts, na de Stadt Goa gaan. / B. Sijn Altesamen Baterijen, soo hier en daar. / C. 't Casteel Aguade D. Caep de Nos Siyora, mede Leggende opt Eijlandt Goa. / E 't Casteel Marmagon. G. Hollantsche Brander. / F. Sijn de Portugeese scheepen. / H. Sijn de Portugeese vargadts die op de Brandtwacht Laagen. / I. de Hollandtse vloot die de Baij beset houden. / K. 't fort de drie koningen. / Dese geteijckende diepten ofte vademen, sijn alles seer nauw ondersocht en afgediept, ende afgepeijlt met het Loot, soo binnen als Buijten de Baij en binnen des vijandts Scheepen, Anno 1657 en 1658.

De oorspronkelijke kaart werd in 1657 door Adriaen Roothaes getekend. De kaart is tussen 1665 en 1668 gecopieerd, waarschijnlijk in het atelier van Johannes Vingboons.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)