beschrijving beschrijving

Zeeslag bij Goa tussen de Nederlandse en de Portugese vloot in 1638

Afbeelding

Zeeslag bij Goa tussen de Nederlandse en de Portugese vloot in 1638

Vingboons, Johannes

Zeeslag bij Goa tussen de Nederlandse en de Portugese vloot in 1638.

De Baij van Goa.

Legenda: A: wtrecht. / B: vlissingen. / C: Rotterdam. / D: s. Gravenhage. / E: der Veer. / F: Harderwijck. / G: Texel. / H: Bredan. / I: de Valck. / K: Amsterdam. / L: Enckhuijsen. / M: den Dolphijn.

Scheeps Strijdt tusschen de Hollandsche Scheepen ondert Comando van den E. Heer Adam Westerwolt / geboortich van Delfft, Ende de Spaensche vloote, Sterck 6 Galionen Neffens Seventien Fregats, / geschiet den 24. Jannuarij 1638 voor Goa alwaar twee groote Hollandtsche scheepen ende / Een Spaens Galioon, aen den anderen Sijn verbrandt, gelijck bij de teecken: B: D: te Sien / is. doch sijn endelijck de Spaensche binnen gevlucht; Ende de Hollanders victoriues van daer gescheijden.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)