beschrijving beschrijving

Gezicht op Goa

Afbeelding

Gezicht op Goa

Anoniem / Anonymous

Gezicht op Goa.

Goa.

Scheeps strijt tussche de Hollantsche Schepen ondert Comando vanden D: H: Adam Westerwolt Geboortich van Delfft, ende de Spaensche vloote sterck 6 Galioenen neffens 17 Fregats geschiet den 24 Iannuarij 1638: voor Goa: alwaer 2 groote Hollantsche Schepen ende een Spaens Galioen aenden anderen sijn verbrant gelijck byde teeckenen: B: D: te sien is, doch sijn endelijck de Spaensche binnen geulucht : ende de Hollanders victorieus van daer gescheide.

Legenda: A: Wtrecht. / B: Vlissingen. / C. Rotterdam. / D: s Graven-hage. / E: der Veer. / F: Harderwyck. / G: Texel. / H: Bredan. / I: de Valck. / K: Amsterdam. / L: Enckhuysen. / M: den Dolphyn.

Rechtsboven: Gaig..

Rechtsboven, in potlood: Vd 25.

De VOC heeft verscheidene malen de haven van de Portugese vestiging Goa geblokkeerd, waar zij steeds in slaagde.

Midden rechts, in potlood: Bataille de Goa.

Catalogusnummer in catalogus De Gaignières: 6496.

Neem contact op met Bibliothèque nationale de France voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Bouchot, Henri, Inventaire des dessins exécutés pour Roger de Gaignières: et conservés aux departements des estampes et des manuscrits (1891)

Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (2007)