beschrijving beschrijving

Kaart van en gezicht op het eiland S. Paulo en kustaanzichten van eilanden ten zuiden van Sumatra

Afbeelding

Kaart van en gezicht op het eiland S. Paulo en kustaanzichten van eilanden ten zuiden van Sumatra

Vingboons, Johannes

Kaart van en gezicht op het eiland S. Paulo en kustaanzichten van eilanden ten zuiden van Sumatra.

't Eijland, St. Paulo. / Aldus vertoont Hem, Sto. Paulo int Vorbij Zeijlen.

De afbeelding is opgenomen op 25 december 1626 door de bemanning van het schip 't Wapen van Delft en tussen 1665 en 1668 gekopieerd, waarschijnlijk in het atelier van Johannes Vingboons.

De afbeelding is afkomstig uit de Atlas Blaeu-Van der Hem.

Aan het begin van de zeventiende eeuw ontdekte de VOC een vaarroute naar Indonesië die de westenwinden op de breedte van de Kaap de Goede Hoop optimaal benutte en de windstille zone langs de evenaar zoveel mogelijk vermeed. Het was hierbij van belang op tijd naar het noorden af te buigen, ongeveer als de eilandjes St. Paul en Amsterdam bereikt werden. Dit lukte echter niet altijd, wat de ontdekking van de Australische westkust tot gevolg had.

Neem contact op met Österreichische Nationalbibliothek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Krogt, Peter van der, The Atlas Blaeu - Van der Hem: of the Austrian National Library (2005)