beschrijving beschrijving

Panorama van Algoabaai, gezien vanuit het westen nabij Kaap Recife, deel rechts

Afbeelding

Panorama van Algoabaai, gezien vanuit het westen nabij Kaap Recife, deel rechts

Gordon, R.J.

Panorama van Algoabaai, gezien vanuit het westen nabij Kaap Recife.

Op de afbeelding staat vermeld: Caap des Recifes, oost ten zuiden half zuid, zuid oost, hier vond ik eenig Anker van een oud gebleven schip..

Onder de afbeelding de tekst: bij het wrak in de duintjes, hadden de ongelukkige overblijvers der schipbreuk, in het land soort van hutjes gemaakt, zijnde na alle gedagten van honger gestorven. zijne er toen gene bewonders. ik vond enige scheletten, dewelke ik met mijn [?] begroef. hier lagen de overblijfsels van een graan uitgewerkt kasje van ivoor, als of het een [?] van een roomsche kerk was geweest ook lagen er twe verroeste ankers en een stuk canon in het water, dewelke ik ,door het sterk slaan van het water, zijnde het strand [?] rotsie, niet herkennen kon. ook lagen er stukken swart ebben hout..

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

De Jong, R.C., Geografische Index op de Gordon Atlas: en transkriptie van en een alfabetisch namenregister op de Delen I en II. (1982)