Post

Badagri

Nigeria

Pattackerie, een plaats aan de Slavenkust, was het toevluchtsoord van Hendrik Hertog, de WIC-dienaar die in 1732 vanuit het verwoeste Jaquin naar het eiland Appa vertrok en van Appa naar Pattackerie. Tijdens de oorlogen tussen de verschillende vorsten aan de kust en de vorst van Dahomey (vorst van een in het binnenland gelegen rijk van de Slavenkust), maakte Hertog een verkeerde keuze. Hertog koos de kant van de vorst van Dahomey. De inmenging van Hertog in de strijd wekte de woede van een van de vorsten op, die als gevolg daarvan de WIC-post te Jaquin aanviel. De uitwijking van Jaquin naar Appa was maar een tijdelijke oplossing, aangezien Hertog ook voor een aanval op Appa vreesde. Vandaar zijn tweede vlucht naar Pattackerie. Daar aangekomen probeerde hij een fort te laten bouwen. Echter de Heren Negentien, de bewindhebbers van de WIC, besloten tot beëindiging van de investering in de Slavenkust. De slavenhandel nam er drastisch af en Hertog werd in 1738 vermoord.