beschrijving beschrijving

Gedenksteen van fort Belgica te Bandanaira

Afbeelding

Gedenksteen van fort Belgica te Bandanaira

Deys, H.P.

Gedenksteen van fort Belgica te Bandanaira, links van de toegangspoort.

De steen heeft de datering Anno 1611, en is aangebracht ter ere van Pieter Both.

Op het etiket achterop de foto staat vermeld: Vgl. Van de Wall, afb. 13.

Neem contact op met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor hergebruik en auteursrechten.