beschrijving beschrijving

Kasteel Victoria, te Ambon, in vogelvlucht

Afbeelding

Kasteel Victoria, te Ambon, in vogelvlucht

Anoniem / Anonymous

Gezicht op kasteel Victoria te Ambon.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Afteeckeninghe van 't Casteel Amboyna int Iaer 1607.

Neem contact op met Rijksmuseum AmsterdamWestfries Museum voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)