Fort

Vijfhoek, fort

De stenen redoute de vijfhoek was één van de forten die na de resolutie van de Hoge Regering van 8 augustus 1656 werden gebouwd om de Ommelanden te beschermen tegen invallen van troepen van Bantam. Landmeter Johannes Listing maakte het ontwerp van de vijfhoekige stenen redoute die diende als aanvullende versterking aan de weg tussen de stad Batavia en het grensfort Angke aan de Angkerivier. De redoute stond aan de zuidkant van de kruising tussen de Kali Krokot en de Bacherachtsgracht.

De Vijfhoek werd in verband met een dreigende inval vanuit Bantam tijdens de grote Bantamse opstand (1750 – 1754) vernieuwd, maar niet wezenlijk veranderd. Ze werd in opdracht van Daendels afgebroken in 1810 Er zijn geen overblijfselen van de redoute.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)