Fort

Tangerang, fort

Indonesia

De rivier Tjisadane (Cisadane) vormde de grens tussen de Ommelanden van Batavia en het sultanaat Bantam (Banten). De VOC bouwde tijdens de oorlog met Bantam in 1684 een versterkt e legerkamp in Babakan (Tangerang). Na de oorlog werd aan de rivier een permanent aarden fort met houten palissade en een versterkte toren gebouwd. Omstreeks 1708 werd het houten fort vervangen door een natuurstenen fort met een bijzondere plattegrond: een vierkant met aan de landkant twee bastions en aan het rivierkant twee halfbastions met daartussen een halfronde uitbouw. De kanonnen stonden niet op de muur maar achter ronde schietgaten in de muur. Binnen het fort stonden de woning van de commandant, het wachthuis, de woning van de ziekentrooster, het kruithuis en het munitiemagazijn. 1779 bestond de bezetting uit 38 man onder bevel van een officier.

Begin 19de eeuw werd begonnen met de bouw van een nieuw fort. Gouverneur generaal Herman Willem Daendels (1803-1811) legde als bezuinigingsmaatregel de bouw daarvan in 1808 stil. Het fort had geen militaire functie meer, maar deed dienst als gevangenis. Tegenwoordig staat op de plaats van het fort bij de brug over de rivier een winkelcentrum. De enige herinnering aan het afgebroken fort is de naam van de straat: Jalan Benteng Raya (Straat van het Grote Fort).

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Landmonsterrollen (1691-1790)

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)

Heydt, Johann Wolfgang, Allerneuester Geographische- und Topographischer Schau-platz, von Africa und Ost-Indien (1744)