Post

Soyo

Angola

Soyo of Mpinda was een van de plaatsen aan de Angolese kust die de WIC in 1641 veroverde op de Portugezen. Net zoals in de nabijgelegen plaatsen Malemba en Cabinda werden ook hier slaven ingekocht. Na het verlies van de belangrijkste plaats aan deze kust, namelijk Loanda, waren de WIC-dienaren genoodzaakt ook de meeste andere posten van de WIC in dit gebied te verlaten. Na 1648 werd door de WIC niet meer gevaren op plaatsen die zuidelijker lagen dan Congo. Volgens kaart nr. VEL1052 (Nationaal Archief) zijn Sonho of Sango en Mpinda twee verschillende plaatsen.

Afbeeldingen