Post

Cabinda

Angola

Tot 1689, maar misschien ook daarna nog, was er in Cabinda een handelsagent van de WIC aanwezig. Net zoals in de nabij gelegen plaatsen Malemba en Cabinda werden ook hier slaven ingekocht. De Nederlanders hadden zich hier, aan de Angolese kust, sinds 1641 gevestigd na de verovering van de kust op de Portugezen. Na het verlies van de belangrijkste plaats aan deze kust, São Paolo de Loanda, werden ook de meeste andere posten van de WIC in dit gebied verlaten. Na 1648 werd er door de WIC niet meer gevaren op plaatsen die zuidelijker lagen dan Congo.

Afbeeldingen