beschrijving beschrijving

Kaart van Noord-Amerika

Afbeelding

Kaart van Noord-Amerika

Schalenkamp, M. / Koning, Th. / Bonne

Kaart van Noord-Amerika.

Kaart van het Noorder deel van Noord Amerika ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen: in de beide Indien.

Rechtsboven: VI en VII deel.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)