beschrijving beschrijving

Kaart van Curaçao

Afbeelding

Kaart van Curaçao

Elsevier, B. / Elsevier, I. / Anoniem / Anonymous

Kaart van Curaçao.

Curacao Eylandt.

Er is een letteraanduiding bij de verschillende inhammen aan de kust, maar de legenda ontbreekt.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)