Post

Pos Cabay

Nederlandse Antillen

Aan de oostelijke zijde van het Schottengat, de binnenbaai van de St. Annabaai, werd in 1634 het eerste Nederlandse legerkamp gebouwd op Curaçao. Het legerkamp werd 'het Retranchement' genoemd, maar hette ook wel 'het kamp bij de Vijgenboom'. Met de bouw van deze post konden de waterputten worden beschermd tegen aanvallen van indianen. De post, die werd gebouwd met gebruik van materialen uit Nederland, was bedoeld voor 200 manschappen. Omdat deze nooit arriveerden werd het fort in 1635 al weer gesloopt. In plaats van dit fort kwam een nieuwe fortificatie: Wilschutsborg.

Afbeeldingen