beschrijving beschrijving

Plattegrond van stad en fort Porto Rico

Afbeelding

Plattegrond van stad en fort Porto Rico

Anoniem / Anonymous / Elsevier, B. / Elsevier, I.

Plattegrond van stad en fort Porto Rico.

Grondt-teekening vande Stadt en Kasteel Porto rico ende gelegenheyt vande Haven.

In San Juan, Porto Rico is alleen het kleine fort Canuela in 1625 een paar maanden in Nederlandse handen geweest.

De legenda staat in het Latijn en het Nederlands op de kaart.

Legenda A. t' Casteel / B. Versch-waterput / C. Onse Approchen [loopgraven] / D. Capelleken / E. Groot huys / F. Dominicaner klooster / G. Gouverneurs huys / H. Capelle / I. Kercke / K. Merckt / L. Haeven / M. Capelle / N. Capelle / O. Playn / P. Inham / R. Casteeltien / S. Fonteyne / T. Onse Batterye / V. Poorte op den dyck / W. Fonteyne / X. Claes Herkes Eijland / Y Suycker meulen / Z. Den Dyck die 't kleyn Eyland aent groote heght.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Laet, Johannes de, Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie (1644)