beschrijving beschrijving

Kaart van Suriname

Afbeelding

Kaart van Suriname

Lavaux, Alexander de / Lacroix, J.G. de

Kaart van Suriname.

Generale caart van de provintie Suriname Rivieren & districten met alle d'ontdekkinge van militaire togten mitsgaders de groote der gemeetene plantagien gecarteerd op de naauwkeurigste waarneemingen.

Op de kaart zijn ca. 400 plantages aangegeven.

De kaart heeft een rijk versierde rand waarin de wapens van de elf directeuren en de secretaris van de Societeit zelf zijn weergegeven.

Cf. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, inv. nr. 693 C 6 dl. XXI, to. p. 74

Neem contact op met Rijksmuseum Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.