Post

Erang

Indonesia

Erang was een nederzetting op Hoamoal (west-Seram), een kruidnagelproducerend gebied onderhorig aan de kimelaha, de leider van Hoamoal met wie de VOC af en aan in conflict was. De inwoners van Erang en de omliggende dorpen hadden bij de VOC de reputatie om hun kruidnagelen te verkopen aan handelaars van Makassar en Java, hetgeen in strijd was met hun verdragen met de VOC. Om deze reden ondernamen VOC-troepen in 1633 een expeditie tegen Erang, waarbij de nederzettingen en de omliggende kruidnagelplantages werden verwoest. In 1652, tijdens de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) werd het opnieuw aangevallen. Aan het einde van de oorlog werd het hele schiereiland ontvolkt, en werd de bevolking gedwongen te verhuizen.

Afbeeldingen